P-dialyse i hjemmet kan foregå ved 2 følgende måder.
(læs evt. også om p-dialysens princip under 'Sådan virker p-dialyse').

 

CAPD: Kontinuerlig Ambulant Peritoneal Dialyse 

Foregår manuelt med 2- 4 poseskift fordelt på døgnets vågne timer. Antal poseskift er afhængigt af dit dialysebehov.  Din sygeplejerske hjælper dig med at fordele poseskiftene alt efter, hvor mange du skal udføre om dagen. Det tager ca. 30 min i snit at skifte en dialysepose. 

CAPD – du udfører selv skift af væsken i din bughule (kaldet poseskift i daglig tale), som fordeles i løbet af dagen, så du får dialysen til at passe ind i dit liv.

Dialyseposerne behøver ikke skiftes på nøjagtig samme tid hver dag. Hvis du har brug for at være fleksibel med tiden, fx i forhold til din arbejdsplads, kan du aftale med din sygeplejerske, hvordan du kan planlægge din dialyse. 
Hvis du har brug for at skifte dialyseposer på jobbet, kan du forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du kan varetage din dialyse et sted, hvor du kan sidde i fred og ro en halv times tid. 

 

APD: Automatiseret Peritoneal Dialyse. 

Foregår om natten ved hjælp af en p-dialysemaskine (i daglige vendinger kaldet en natmaskine). Maskinen sørger for at væsken i bughulen skiftes med flere intervaller i løbet af natten mens du sover.  

APD – natdialyse. Hvis dit dialysebehov dækkes af behandlingen om natten, behøver du ikke at skifte dialyseposer om dagen. En behandling om natten varer typisk 8 timer. Det afhænger af dit dialysebehov. 

Det er muligt at blive oplært til at varetage begge former for p-dialyse. Sammen med din læge og sygeplejerske finder du ud af, hvad der er bedst egnet til dig. Fælles for de to former for
p-dialyse er, at friheden og muligheden for at føre et fleksibelt liv, er stor. Samtidigt er det en overkommelig opgave for de fleste.

Praktiske forhold

P-dialyse i hjemmet kræver ikke sterile forhold. Vi anbefaler almindelig rengøring. Håndhygiejne og god hygiejne, hvor du varetager din p-dialyse, uanset om det er på natmaskine eller manuelt om dagen, er vigtigst.  

Inden du starter på p-dialyse hjemme, skal du overveje nogle praktiske foranstaltninger. Udover at finde et sted, hvor du kan sidde med din p-dialyse, skal du gøre plads til kasser med dialyseposerne og andet dialyseudstyr. 

Ved behandling med CAPD, skal du kunne sidde ved et bord. Du skal finde plads til en varmeplade, så du kan varme dine dialyseposer. Du vil få tilbudt et dropstativ, hvis du ønsker det. Det er også muligt at hænge dialyseposen op på en krog på væggen.  

Ved behandling med APD, skal der være plads til p-dialysemaskinen ved din seng. Den skal stå på et bord. Nogle steder skal man selv sørge for et bord til dialysemaskinen, andre steder kan man låne et i ambulatoriet. 

Orienter dig med din sygeplejerske

Tal med din sygeplejerske i dit ambulatorium, om hvordan du bedst forholder dig til det praktiske i hjemmet. Hun kan hjælpe dig med gode ideer og evt. tilbyde et hjemmebesøg, hvis der er behov for det.  

Du vil modtage grundig undervisning af din p-dialysesygeplejerske i dit ambulatorium. Hun vil sørge for, at du lærer alt det praktiske og tekniske vedr. p-dialyse, men også sørge for, at der tages hensyn til dine behov, og at du føler dig tryg ved at varetage din behandling hjemme. Du kan læse mere om p-dialyseoplæringen andetsteds på hjemmesiden. 

Varelevering 

Når du har modtaget undervisning i p-dialyse og er klar til at starte i hjemmet, vil du få leveret dine dialysevarer på din adresse. Det koster dig ikke noget at få leveret dine varer. Man får leveret varer til 1-2 uger ad gangen.  

Du kan også få leveret dine dialysevarer gratis, til en ferieadresse, enten i Danmark eller i udlandet. Læs mere om det under afsnit om ferie

Hjælp til p-dialysebehandlingen i hjemmet 

 aAPD: assisteret Automatiseret Peritoneal Dialyse (hjælp til natdialyse behandling) 

Hvis p-dialyse, af forskellige årsager, ikke er en overkommelig opgave for dig som patient, kan din pårørende tilbydes at blive oplært til at kunne varetage p-dialysen for dig.

Nogle kommuner i landet kan tilbyde assistance til APD behandlingen.

Det betyder, at en hjemmesygeplejerske kommer i dit hjem om morgenen og kobler dig fra p-dialysemaskinen og samtidig gør den klar til brug til om aftenen. 
En aftensygeplejerske kommer så om aftenen og hjælper dig med at blive koblet til p-dialysemaskinen og starte behandlingen. Nogle patienter kan lære selv at varetage til- og fra kobling til p-dialysemaskinen.  

 aCAPD: assisteret Kontinuerlig Ambulant Peritoneal Dialyse (hjælp til manuel poseskift om dagen).

I nogle kommuner kan man få hjælp af hjemmesygeplejersken til CAPD behandlingen i dagstiden, altså hjælp til at skifte dialyseposer. En pårørende kan også oplæres til at udføre opgaven.