Dialysevalg 

PD anbefales så vidt muligt til børn, da barnet dermed kan tilbringe mere tid udenfor hospitalet. Dette kan give et mere stabilt og normalt familieliv, samt socialt liv med søskende, børnehave, skole og uddannelse, indtil en nyretransplantation evt. er mulig. 

P-dialysekateter anlæggelse 

Anlæggelsen af p-dialysekateteret foregår altid i fuld bedøvelse, i samarbejde med en børnekirurg og en nyrelæge. Hos mindre børn anlægges samtidig en sonde i maven til ernæring (PEG sonde), som også er en stor fordel for barnet at have, når der skal gives medicin. 

P-kateteret kan tages i brug til dialyse efter 10-14 dage, altid med små mængder dialysevæske i starten, så barnet kan vænne sig til væsken, samt forebygger utæthed ved p-kateteret. 

Oplæringsforløb 

Som forældre til et barn i p-dialyse, bliver man oplært i at udføre dialysebehandlingen for sit barn i hjemmet. 

Oplæringen foregår ambulant eller under indlæggelse på børneafdelingen, i tæt samarbejde med nyreambulatoriets læger og p-dialysesygeplejersker, samt børneafdelingen. 

Dialysebehandlingen foregår som behandling via en p-dialysemaskine og behandlingen kaldes APD, Automatisk Peritoneal Dialyse . 

Forældrene eller en af forældrene og en evt. støtteperson oplæres. Dette foregår i dagtiden, og ændres gradvist til at overgå til natbehandling, så det foregår mens barnet og familien sover.

Undervisningen omfatter emner som hygiejne, pleje af huden ved p-kateter, væskebalance og selvfølgelig de praktiske opgaver i forbindelse med p-dialysebehandlingen. 

Håndtering af ernærings sonde, mad og medicin varetages af sygeplejersker på børneafdelingen.  

Hverdagen hjemmet 

Inden eller i forbindelse med udskrivelsen vil familien tilbydes et besøg i hjemmet af den p-dialysesygeplejerske, der varetager oplæringen. Formålet med besøget er at sygeplejersken kan give råd og vejledning om praktiske ting, og familien kan stille spørgsmål i ro og mag i deres eget miljø. 

De dialysevarer der er nødvendige til p-dialysen er gratis og leveres i hjemmet.

Den første tid vil der være behov for at komme på hospitalet ofte, til blodprøver og justering af medicin eller p-dialysebehandlingen. Senere i forløbet kan et månedligt besøg være tilstrækkeligt.  

Behandlingen foregår fortsat i tæt samarbejde med sygeplejerskerne i børneafdelingen, p-dialysesygeplejersken og lægen i ambulatoriet, samt den kommunale sagsbehandler, hvis der er behov for dette. 

Hvis det bliver aktuelt, kan p-dialysesygeplejersken informere om forums, hvor man kan kommunikere med andre forældre med p-dialysebørn.