Om nyreproblemer

www.nyreforeningen.dk 
Patientforening for patienter med nyresygdomme.

Filmen “Seksualitet og nyresygdom” 
af Signe Thomsen og Ulla Vinge, Fredericia Sygehus.

Sundhed generelt og andet

www.sundhed.dk 
Den officielle sundhedsportal, hvor du finder oplysninger om alle danske sygehuse, behandlinger, medicinkort og din journal.

www.sos.dk
SOS international er et forsikringsselskab.

Videoer

“Motion”
Giver historier på de mange muligheder med motion som p-dialyse patient.

Animationsfilm
Illustrere hvordan p-dialyse virker.

Syning af “bælte”
Fastgørelse af p-dialysekateter