Det er en psykisk belastning at være kronisk syg, og det er helt normalt, at du kan blive bekymret og træt af det hele. Det er vigtigt både for dig selv, og for dine omgivelser, at du deler dine bekymringer med dem. 

Nogle af dine bekymringer kan løses ved, at du gør noget konkret som for eksempel at få tilpasset p-dialysen bedre til din hverdag. Andre bekymringer vil være sværere at komme af med, men det er altid en god ide at dele dem med andre. Så tal med din familie, en ven, en anden dialysepatient eller snak med din sygeplejerske.

Du kan også kontakte Nyreforeningen www.nyreforeningen.dk, som har psykolog og socialrådgiver tilknyttet.