I 2007 blev hjemmesiden www.pdialyse.dk udgivet med henblik på at bidrage med information og viden om peritonealdialyse (PD) til patienter med kronisk nyresvigt og deres pårørende, som står overfor at skulle vælge en dialysebehandling.

Hjemmesiden fra 2007 er udarbejdet af erfarne p-dialysesygeplejersker fra nefrologiske afdelinger i DK og bygger på patienters- og sygeplejerskers viden og erfaring. Den er tænkt som et supplement til de enkelte centres informationsmateriale.

(I 2018, 11 år efter) Nu 10 år efter 1. udgivelse, har den nationale PD netværksgruppe, under Faglig Sammenslutning FS Nefro, Dansk Sygepleje Råd, opdateret hjemmesiden.

PD Netværksgruppen består af p-dialysesygeplejersker, der dagligt arbejder med p-dialyse rundt omkring i landet.

Hvis du har kommentarer til denne hjemmeside, så skriv til admin@pdialyse.dk.