Det kan være gavnligt, at du fortæller din arbejdsgiver, at du er i p-dialyse.

En del patienter kan fortsat varetage deres arbejde som før, men nogle har brug for nedsat arbejdstid. 

Hvis du ikke allerede er i kontakt med en socialrådgiver, er det en god idé at tale med en socialrådgiver om, hvorvidt der er ændrede arbejdsforhold i forbindelse med din dialyse, og om behovet for en §56.
Du kan evt. kontakte Nyreforeningens socialrådgiver på www.nyreforeningen.dk, eller læse mere om §56 på www.sundhed.dk

Du kan også med fordel kontakte din fagforening og din pensionsordning, med henblik på om du er berettiget til at få udbetalt ”Sum ved kritisk sygdom”. 

Den første tid på arbejde kan synes besværlig. Mange af dine kollegaer vil sikkert være nysgerrige. Hvis du kan, er det bedst at opfatte det som et godt tidspunkt at afmystificere dialyse på. Du kan evt. henvise dem til denne hjemmeside.