Denne hjemmeside handler om p-dialyse og er lavet med patienter og deres pårørende for øje. Her finder du en bred vifte af information om, hvad det vil sige at være p-dialysepatient.

Aktiviteter og hverdag

Når du har valgt p-dialyse, vil du selv være en aktiv del af behandlingen, hvilket giver god livskvalitet.

P-dialyse

Dialyse er en behandling, der renser kroppen for affaldsstoffer når nyrerne ikke længere fungere.
Langt de fleste kan selv klare p-dialyse, alle aldre, både børn, unge og voksne.

Dit velvære

Inspiration til at få din hverdag til at fungere bedre trods sygdom, med fokus på, at det bliver dig, der styrer din sygdom, og ikke omvendt.

Patienthistorier

Læs patienters egne historier om at være i p-dialyse. Historierne er p-dialysepatienters beretninger om forløbet, praktiske tips, glæder og sorger.

Vi er en gruppe p-dialysesygeplejersker fra forskellige nyreambulatorier i Danmark. Vi arbejder hver dag med information og undervisning af patienter, der skal starte peritonealdialyse, også kaldet p-dialyse.
Vi har samlet informationer og viden om peritonealdialyse på denne hjemmeside. Informationerne bygger både på patienters egne og
p-dialysesygeplejerskers viden og erfaringer.
Vores mål med hjemmesiden er, at viderebringe informationer om p-dialyse på en måde, der supplerer hospitalernes eget informationsmateriale.

Vores ønske er, at hjemmesiden bliver endnu en hjælp til at træffe de rigtige valg i forhold til dialyse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til dit
p-dialyseambulatorium.