Hvem kan klare
p-dialyse?


Basisviden

Hverdagen

Sundhed og ferie

Din psykiske tilstand

Praktiske forhold

CAPD skridt for skridt

APD skridt for skridt

Hvis du vil vide mere

Patienthistorier

Animationsfilm

Link til filmen "Nyresygdom, kropsforandringer og sexualitet"

Fastgørelse af
p-kateter

Link til filmen "Motion"


Snak med en socialrådgiver

Du kan evt. ringe til nyreforeningens socialrådgiver eller forhøre dig på din nyreafdeling, om der er tilknyttet en socialrådgiver. Du kan også ringe til kommunen. Men snak under alle omstændigheder med en socialrådgiver.

Dit arbejdsliv

Det kan være belastende at være centrum for alles bekymring og nysgerrighed. Henvis fx til denne hjemmeside, så kan dine kolleger også selv danne sig et indtryk. 

Den første tid på arbejde kan synes besværlig. Mange af dine kollegaer vil sikkert være nysgerrige. Hvis du kan, er det bedste, at du opfatter det som et godt tidspunkt at afmystificere dialyse på. Du kan evt. henvise dem til denne hjemmeside. Selvfølgelig kan det være belastende at skulle fortælle om sin sygdom, og så er det vigtigt at sige fra.

Snak med en socialrådgiver om, hvorvidt der er ændrede arbejdsforhold i forbindelse med din dialyse. Det er selvfølgelig vigtigt, at du fortæller din arbejdsgiver, at du er i dialyse, så der evt. kan tages de fornødne hensyn til dig, både hvad angår indretning af arbejdsplads – og arbejdsbyrder.

Tilbage til toppen

Printversion
StartHverdagen • Dit arbejdsliv